Dla biznesu l l Dla Ciebie

Olaf Sawajner - współwłaściciel Grande Cru Sp. z o.o.

Początki...

Zaczynał jak każdy – od roznoszenia ulotek, wieszania plakatów, dorabiał jako barman, w wakacje pracował na budowie metra, rozwoził również sushi. Póżniej handlował Rolexami, diamentami i innymi drogocennymi przedmiotami. Innym razem przebrany za Świętego Mikołaja pracował jako DJ we włoskiej restauracji na Starym Mieście… w świecie, gdzie każdy z urodzenia jest przynajmniej „project managerem” lub starszym specjalistą od wszystkiego.

Nieprzerwanie jednak stawiał na rozwój umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy.

2000

2007

Wykładowca i trener

od 2007 r. wykładowca: psychologii w biznesie, psychologii wywierania wpływu w tym wykorzystania psychologii w optymalizacji procesów biznesowych, marketingu, sprzedaży i negocjacjach. Prowadził zajęcia i występował na konferencjach naukowych m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, czy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

10.000 h szkoleniowych

Przeprowadził ponad 10 000 godzin szkoleniowych, w tym w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, włączając w to moduły Train The Trainers (szkolenia trenerów), projektach realizowanych dla PARP czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

od 2005 do chwili obecnej

Trener biznesu

Przede wszystkim pracuje z biznesem. Jako trener na szkoleniach gościł pracowników takich firm i instytucji, jak: Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia...), Philips, LG Poland, Mars Poland, Philip Morris International (Marlboro, L&M...), City Bank, Bre Bank, Orange, TP, Nestle Waters, Link4, Ministerstwo Skarbu Państwa, Shell, Statoil i in.

Włączając wdrażanie zmian oraz optymalizacji procesów biznesowych w całej organizacji.

Gościł na szkoleniach i/lub współpracował m.in.:

Client 1

Dyrektor zarządzający ds. HR

Posiada doświadczenie w obszarach: Human Resources, zarządzanie, edukacja i szkolenia. Również posiada bogate doświadczenie na stanowiskach kierowniczych jako: dyrektor zarządzający ds. HR, manager działu szkoleń i rekrutacji, czy project manager.

od 2000 do 2014

2013

TOP HR MANAGER

Finalista TOP HR MANAGER konkursu na najlepszego HR Managera w kraju.

Autor & badacz

Autor platformy e-learningowej do zdalnego nauczania, wraz z najbardziej obszernym kursem (ponad 250h) w Europie. Prowadził badania nad efektywnością e-learningu w latach 2007-2010.

Autor wielu artykułów, tworzy również edukacyjne materiały video i prezentacje oraz występuje jako ekspert w mediach (TVP2, Polskie Radio i in.).

2007-2017

2014

Harvard Business Review kurs trenerski

Biorąc udział w jednym z największych projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków UE dla MŚP (ponad 300 firm) ukończył kurs trenerski w Harvard Business Review (ICAN Institute) w zakresie m.in. zarządzania poprzez mapy kompetencji.

Psycholog, trener, ponad 100 ukończonych szkoleń

Psycholog, absolwent SWPS, ukończył dodatkowe moduły z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania procesami szkoleniowymi, zarządzania projektami, czy zarządzania projektami informatycznymi. Ukończył ponad 100 szkoleń u ekspertów z kraju i zagranicy. Trener Neuro-Lingwistycznego Programowania.

2003-2017

2011 do chwili obecnej

Wiceprezes i współwłaściciel Grande Cru Sp. z o.o.

Mimo młodego wieku – nie należy do Misiewiczów. Zdobywał edukację i rozwijał się w zakresie dziedzin, na które postawił. Nominowany w czasach studenckich do Nobla dla studentów, w 2007 r najmłodszy wykładowca w placówkach podlegających MEN na terenie Europy i wiele innych "sukcesów" i wyróżnień...

Potknięcia i porażki

...do tej pokaźnej listy można dopisać kolejną, możliwe, że bardziej obszerną - potknięć i porażek, które poniósł. Przeglądając sylwetki trenerów często widzimy tylko laury i podkolorowane historyjki. Mimo, że piszę o sobie w trzeciej osobie, to niezmiernie istotna jest dla mnie autentyczność i spójność. Miej więc świadomość, że ten gość z ekranu nie jest żadnym "guru" czy "cudownym dzieckiem", ani gościem który doszedł do tego dzięki układom rodzinnym itp.

Było wiele porażek i chwil zwątpienia, ale to one dały siłę i nawóz pod kolejne kroki, które stawiam każdego dnia. Mam nadzieję, że pewnego dnia, gdy dojdę do końca tego "Time Line'u" spojrzeć wstecz i zobaczyć, że coś wartościowego wniosłem do tego świata, a innym dzięki temu żyje się lepiej.
Wtedy uznam to za sukces.

2000 do chwili obecnej

2017

Wspólpraca i wizja

Szerzy dostęp do najnowszych narzędzi i umiejętności z zakresu HR, wywierania wpływu, czy e-learningu poprzez współpracę z Centrami Pracy i Kariery, Niezależnymi Zrzeszeniami Studentów, Fundacjami i Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, dla których m.in. prowadzi projekty szkoleniowe, jak Drogowskazy Kariery, czy szkolenia dla nauczycieli w myśl wyznawanej wizji, że im lepszą kadrą szkoleniową, w tym nauczycielską będziemy dysponowali, tym lepiej pomożemy w wykorzystaniu i rozwijaniu potencjału młodszych pokoleń, które kształcą.

© 2022 Wszystkie prawa do treści zastrzeżone Grande Cru Sp. z o.o. KRS: 0000404083 NIP: 5291798719 Nadarzyńska 8; 05-822 Milanówek w trakcie zmiany adresu rejestrowego na Walewska 2/21 04-017 Warszawa